EKOLOGIA

„MŁODZI DLA ŚRODOWISKA”

… to tytuł projektu o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, skierowanego do Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. Projekt napisały na początku roku 2019r. nauczycielki Arleta Marchlewska oraz Aurelia Kasprzak. Będzie on realizowany do grudnia 2019r.

Celem projektu jest:

– pokazanie uczniom niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym podejściem do spraw ekologii oraz uświadomienie o degradacji środowiska w naszym regionie

– zaznajomienie uczniów z procesem utylizacji śmieci

– zachęcenie do samodzielnych poszukiwań  miejsc wolnych do zanieczyszczeń

– opracowanie sposobów zminimalizowania „produkcji” śmieci w gospodarstwie domowym

W przyszłym roku szkolnym planujemy wycieczkę do Parku Mużakowskiego oraz Geoparku Łuk Mużakowa – wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby podziwiać  obszary nie zniszczone oraz poddane rekultywacji. Po drodze poznamy atrakcje turystyczne Zielonej Góry.

Planujemy szereg działań uświadamiających dla uczniów: dla szkoły zakupione zostaną kosze do segregacji odpadów, odwiedzimy Oczyszczalnię ścieków w Szubinie, nawiążemy współpracę z Nadleśnictwem Szubin w celu posadzenia drzewek w okolicy.

Do współpracy zaprosimy wykładowców UKW w Bydgoszczy, którzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów naszej szkoły oraz ósmoklasistów z szubińskich szkół podstawowych.

Projekt zakończy happening dla mieszkańców Szubina, celem uświadomienia zagrożeń dla środowiska.

Liczymy na  zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w działania projektowe.

                                                                                                                                          Aurelia Kasprzak    

NASADZENIA DRZEWEK – AKCJA EKOLOGICZNA SZUBIŃSKICH LICEALISTÓW

Z nadejściem wiosny uczniowie biorący udział w projekcie ekologicznym „Młodzi dla środowiska”, dofinansowanym przez POWIAT NAKIELSKI, przeprowadzili pierwszą akcję projektową: nasadzenie drzewek.

Pozyskane od Nadleśnictwa Szubin sadzonki drzew liściastych i iglaków zostały posadzone przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. Przy sadzeniu drzew pomagali uczniowie kl. VII z nauczycielką biologii. Drzewa, prócz tego, że są miłe dla oka, dają smaczne owoce i zaspokajają potrzeby komercyjne, mają inne ważne funkcje: chronią przed upałem, oczyszczają powietrze, a przede wszystkim najskuteczniej produkują tlen w atmosferze.

Uczniowie I LO w Szubinie chcą swoim przykładem uwrażliwić na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, dlatego zadanie to zostało wykonane wspólnie z młodszymi kolegami.

WYKŁAD O EKOLOGII W SZUBIŃSKIM LICEUM

7.06.2019r. licealiści wysłuchali wykładu na temat ochrony środowiska wygłoszonego przez Annę Przybylską doktorantkę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykład o tematyce ekologicznej dla uczniów LO to jedno z założeń realizowanego w liceum projektu „Młodzi dla środowiska”, dofinansowanego przez Powiat Nakielski.

Anna Przybylska ukończyła biologię na UMK i obecnie jest na 3 roku studiów doktoranckich. W pierwszej części spotkania uczniowie zostali zapoznani z bogatą ofertą studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sam wykład pt. „Ochrona zwierząt kręgowych w Polsce” oraz slajdy przybliżyły chronione, ale i zagrożone wymarciem gatunki ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków w Polsce oraz możliwościom ich ochrony. Pani Ania podpowiedziała, w jaki sposób młodzież poprzez wolontariat i wspieranie akcji proekologicznych może wspierać środowisko naturalne. Na zakończenie wykładu wśród uczniów został przeprowadzony quiz i wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali drobne nagrody książkowe.

Anna Przybylska jest absolwentką naszego liceum, dlatego to spotkanie było wyjątkowo radosne dla nauczycieli, a licealiści wiedzą już, że warto być ambitnym i podążać za marzeniami, aby osiągnąć sukces.

Aurelia Kasprzak