EKOLOGIA

„MŁODZI DLA ŚRODOWISKA”

… to tytuł projektu o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, skierowanego do Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. Projekt napisały na początku roku 2019r. nauczycielki Arleta Marchlewska oraz Aurelia Kasprzak. Będzie on realizowany do grudnia 2019r.

Celem projektu jest:

– pokazanie uczniom niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym podejściem do spraw ekologii oraz uświadomienie o degradacji środowiska w naszym regionie

– zaznajomienie uczniów z procesem utylizacji śmieci

– zachęcenie do samodzielnych poszukiwań  miejsc wolnych do zanieczyszczeń

– opracowanie sposobów zminimalizowania „produkcji” śmieci w gospodarstwie domowym

W przyszłym roku szkolnym planujemy wycieczkę do Parku Mużakowskiego oraz Geoparku Łuk Mużakowa – wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby podziwiać  obszary nie zniszczone oraz poddane rekultywacji. Po drodze poznamy atrakcje turystyczne Zielonej Góry.

Planujemy szereg działań uświadamiających dla uczniów: dla szkoły zakupione zostaną kosze do segregacji odpadów, odwiedzimy Oczyszczalnię ścieków w Szubinie, nawiążemy współpracę z Nadleśnictwem Szubin w celu posadzenia drzewek w okolicy.

Do współpracy zaprosimy wykładowców UKW w Bydgoszczy, którzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów naszej szkoły oraz ósmoklasistów z szubińskich szkół podstawowych.

Projekt zakończy happening dla mieszkańców Szubina, celem uświadomienia zagrożeń dla środowiska.

Liczymy na  zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w działania projektowe.

                                                                                                                                          Aurelia Kasprzak    

NASADZENIA DRZEWEK – AKCJA EKOLOGICZNA SZUBIŃSKICH LICEALISTÓW

Z nadejściem wiosny uczniowie biorący udział w projekcie ekologicznym „Młodzi dla środowiska”, dofinansowanym przez POWIAT NAKIELSKI, przeprowadzili pierwszą akcję projektową: nasadzenie drzewek.

Pozyskane od Nadleśnictwa Szubin sadzonki drzew liściastych i iglaków zostały posadzone przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. Przy sadzeniu drzew pomagali uczniowie kl. VII z nauczycielką biologii. Drzewa, prócz tego, że są miłe dla oka, dają smaczne owoce i zaspokajają potrzeby komercyjne, mają inne ważne funkcje: chronią przed upałem, oczyszczają powietrze, a przede wszystkim najskuteczniej produkują tlen w atmosferze.

Uczniowie I LO w Szubinie chcą swoim przykładem uwrażliwić na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, dlatego zadanie to zostało wykonane wspólnie z młodszymi kolegami.