Historia


Początki

Liceum Ogólnokształcące w Szubinie powstało w 1992 roku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Szubinie. Jednym z inicjatorów powstania nowej szkoły na mapie Szubina był Stanisław Głowacki, ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, którego wpierały Irena Manthey oraz Halina Wiencelewska. Do pierwszego oddziału przyjęto 32 uczniów.

Od roku szkolnego 1995/96 liceum zostało przeniesione do budynku przy ulicy Kcyńskiej 1 i stało się samodzielną szkołą. W tym samym roku szkolnym odbył się pierwszy egzamin dojrzałości, poprzedzony balem studniówkowym w nieistniejącej już restauracji Marba. 5 czerwca 1996 r. szkołę ukończyło 31 pierwszych jej abiturientów.

 

Uczniowie od początku istnienia szkoły realizowali z dużym zaangażowaniem różnorakie projekty, nie tylko w ramach szkolnych kół zainteresowań. Już w czerwcu 1993 roku powstał Młodzieżowy Klub Dyskusyjny. Od wiosny 2000 roku, z inicjatywy Mariusza Zielińskiego, działa Teatr Meandry, a jesienią tego samego roku powstał Klub Europejski „EUROUMBRELLA”, który stworzyła Bernadeta Kowalska.

Poza tym szkoła oferuje wiele innych form pracy pozalekcyjnej, m. in. koło bilardowe, koło żeglarskie, Klub Wolontariusza, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, koło biologiczne, Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” czy drużynę sanitarną.


Nadanie imienia

 

W roku 2007, czyli po piętnastu latach swego istnienia, szkoła otrzymała imię Stanisława Wyspiańskiego. 20 kwietnia tego samego roku, na uroczystej mszy w kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli w Szubinie poświęcono też sztandar szkoły, a na zakończenie obchodów jej 15-lecia w Szubińskim Domu Kultury odbyła się premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego przygotowana przez Teatr Meandry.

Od 2003 roku szkoła ma także własny hymn, którego autorem jest ksiądz Grzegorz Kortas, szkolny katecheta w latach 2002 – 2004.


Otwarcie sali gimnastycznej

4 września 2012 roku w, już wtedy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, odbyła się długo oczekiwana uroczystość otwarcia sali gimnastycznej, której budowę rozpoczęto w 2010 roku. Nowy obiekt składa się z sali o powierzchni 456,2 m2 i wymiarach boiska 27,7 m na 16,6 m oraz zaplecza socjalnego o powierzchni 174,2 m2.

Do 2012 roku, czyli przez blisko dwadzieścia lat, lekcje wychowania fizycznego uczniowie szkoły odbywali w obiektach sportowych Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Szubinie.

Od początku istnienia liceum jej dyrektorem był Stanisław Głowacki, który po 38 latach pracy zawodowej, w sierpniu 2015 roku przeszedł na emeryturę. Od tego momentu funkcję dyrektora szkoły pełni Elżbieta Kłosowska – Hilscher.


Ewaluacja zewnętrzna

W grudniu 2011 r. w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie :

„efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły”

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Nasza szkoła w każdym z badanych wymagań otrzymała
 poziom bardzo wysoki A i poziom wysoki B.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej:

Obszar : Efekty

Wymagania :

1. Analizuje się wyniki sprawdzianu , egazminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego – B
2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności – B
3.Uczniowie są aktywni – A
4.Respektowane są normy społeczne – A

 

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.


Jubileusz 25- lecia

1 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
obchodziło 25-lecie swojego istnienia.
Świętowanie rozpoczęto Mszą św. w kościele pod wezwaniem Andrzeja Boboli w Szubinie.
Dalsza część uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej szkoły. Zgromadzonych gości przywitała dyrektor szkoły Elżbieta Kłosowska-Hilscher, która krótko przedstawiła historię liceum i przypomniała tych, dzięki staraniom których ona powstała. Swoimi wspomnieniami podzielił się także długoletni dyrektor szkoły pan Stanisław Głowacki.
 W prezentacji omawiającej działalność szubińskiego ogólniaka pan Mariusz Zieliński, który prowadził uroczystość, zwrócił m.in. uwagę na związek szkoły z życiem lokalnej społeczności i realizowane ostatnio projekty, w ramach których uczniowie mogą zwiedzać Europę.
Po przemówieniach zaproszonych gości – m.in. starosty nakielskiego Tomasza Miłowskiego, przewodniczącego rady powiatu Radosława Mrugowskiego, przewodniczącego komisji oswiaty rady powiatu Zbigniewa Sabacińskiego i burmistrza Szubin Artura Michalaka, wystapił szkolny teatr Meandry, który przedstawił program artystyczny na motywach „Wesela” S. Wyspiańskiego. Po jego zakończeniu goście mogli obejrzeć szkołę a absolwenci spotkać się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Ostatnim elementem obchodów jubileuszu 25-lecia szkoły było wieczorne spotkanie w Starym Browarze.
zdjęcia : Dariusz Górzyński