Oferta edukacyjna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film o szkole

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny  2019/2020

KLASA OGÓLNA

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach.
Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w ramach programu „Wyższa klasa”.

Zajęcia te obejmują matematykę, język angielski, język niemiecki, biologię lub chemię.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry, koło robotyczne lub zajęcia Business English.

KLASA PRAWNO – POLICYJNA

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji prowadzone przez instruktora sztuk walki. W ramach projektu grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.

 

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych.

 

Wszyscy zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych
z matematyki prowadzonych w języku angielskim oraz rozwijać swoje talenty lingwistyczne w zajęciach Business English.

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Uczeń pod koniec klasy pierwszej dokona wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

 

ERASMUS +

Obecnie w naszej szkole realizowane są dwa duże projekty międzynarodowe Erasmus+; „Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania Europy” oraz „FlippedClassroom”. Dzięki nim uzyskaliśmy dotację w wysokości 40 000 euro, która wykorzystana zastała na wyposażenie szkoły w nowe technologie – monitory interaktywne,tablety graficzne i nowoczesne oprogramowanie, a także na szkolenia oraz wymianę międzynarodową uczniów.

W ramach projektów międzynarodowych realizowanych w szkole, uczniowie szkolą swoje umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach ze swoimi rówieśnikami z Grecji, Włoch, Turcji, Rumunii, Węgier i Litwy w czasie wyjazdów zagranicznych i wizyt kolegów z partnerskich krajów w naszej szkole.