Oferta edukacyjna

Link do zapisania się do szkoły:      https://naklonadnotecia.edu.com.pl/Oferta edukacyjna na rok szkolny  2021/2022

KLASA OGÓLNA

klasa ogólna otwórz

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach.
Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry, koło robotyczne lub zajęcia Business English.

KLASA PRAWNO – POLICYJNA

klasa prawno-policyjna otwórz

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji prowadzone przez instruktora sztuk walki. W ramach projektu grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

klasa biologiczno – medyczna otwórz

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w Drużynie Sanitarnej działającej w szkole oraz na warsztatach z kosmetologii.

Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych.ERASMUS +

Obecnie (2018-2020) w naszej szkole realizowane są trzy duże projekty międzynarodowe Erasmus+ : „The mystery lies in QRs-coding and decoding in education”, którego jesteśmy koordynatorem; ” National Prides in a European Context” i ” The same or different”.

W ramach projektów międzynarodowych realizowanych w szkole, uczniowie szkolą swoje umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach ze swoimi rówieśnikami z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rumunii, Macedonii, Węgier, Łotwy i Islandii w czasie wyjazdów zagranicznych i wizyt kolegów z partnerskich krajów w naszej szkole.

To już czwarty rok przygody z Erasmusem. W latach 2016-18 zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt akcji KA2 (skierowanej do uczniów) „Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching”.

Szkoła również realizuje projekty skoncentrowane na doszkalanie nauczycieli i wdrażanie najnowszych trendów nauczania. Zrealizowane projekty akcji KA1 to:

-„Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania Europy”

-„Zwiększenie kompetencji nauczycieli szansą na rozwój ucznia”

Dzięki projektom programu Erasmus+ uzyskujemy dotacje które  wykorzystujemy na wyposażanie szkoły w nowe technologie – monitory interaktywne, tablety graficzne i nowoczesne oprogramowanie, a także na szkolenia oraz wyjazdy uczniów do krajów partnerskich.

W kolejnym roku rozpoczniemy nowe projekty. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursowych wniosków.