Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny  2017/18

KLASA PRAWNO – POLICYJNA

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz samoobrona i techniki interwencji realizowana przez instruktora sztuk walki. Dodatkowo w klasie tej zostanie zrealizowane szkolenie strzeleckie.

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

KLASA POLITECHNICZNO – LINGWISTYCZNA

Klasa ta zostanie objętą patronatem Politechniki Poznańskiej. Funkcjonują w niej dwie grupy – politechniczna i lingwistyczna. Przeznaczona jest zatem dla uczniów chcących rozwijać swoje talenty językowe albo zainteresowania naukami ścisłymi.

Dla chętnych uczniów z grupy politechnicznej odbywać się będą dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone w języku angielskim. Grupa lingwistyczna natomiast będzie miała możliwość dodatkowego rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach Business English.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Uczeń pod koniec klasy pierwszej dokona wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Musi wybrać przynajmniej 2 przedmioty spośród następujących:
j. polski, matematyka, j.angielski, biologia, chemia.

ERASMUS +

Obecnie w naszej szkole realizowane są dwa duże projekty międzynarodowe Erasmus+; „Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania Europy” oraz „Flipped Classroom”. Dzięki nim uzyskaliśmy dotację w wysokości 40 000 euro, która wykorzystana zastała na wyposażenie szkoły w nowe technologie, szkolenia oraz wymianę międzynarodową uczniów.

W ramach projektów międzynarodowych realizowanych w szkole, uczniowie będą mogli szkolić umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach ze swoimi rówieśnikami z Grecji, Włoch, Turcji, Rumunii, Węgier i Litwy w czasie wyjazdów zagranicznych i wizyt kolegów z partnerskich krajów w naszej szkole.