Oferta edukacyjna

Link do zapisania się do szkoły:      https://naklonadnotecia.edu.com.pl/Oferta edukacyjna na rok szkolny  2022/2023


KLASA OGÓLNA

klasa ogólna otwórz

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach.
Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry, koło robotyczne .


KLASA PRAWNO – POLICYJNA

klasa prawno-policyjna otwórz

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji prowadzone przez instruktora sztuk walki. W ramach projektu grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.


KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

klasa biologiczno – medyczna otwórz

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w Drużynie Sanitarnej działającej w szkole oraz na warsztatach z kosmetologii.

Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych.


KLASA TURYSTYCZNA  NOWOŚĆ!

Klasa dla uczniów, którzy chcą doskonalić umiejętności językowe, zapoznać się z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych, brać udział w międzynarodowych projektach, w ciekawych wycieczkach i wyprawach krajoznawczych.

Uczniowie tej klasy rozwijają umiejętności logicznego myślenia i twórczego działania podczas planowania i organizowania wycieczek oraz gier ulicznych.

Uczniowie mogą kształcić swoją wiedzę i umiejętności, poznawać Europę i realizować projekty wspólnie z rówieśnikami z innych krajów.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Absolwenci tej klasy będą mieli możliwości kształcenia na kierunkach związanych z turystyką: Gastronomia i hotelarstwo, Gospodarka turystyczna,  Krajoznawstwo i turystyka historyczna, Turystyka i rekreacja, Taniec, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, turystyka i wypoczynek, Turystyka przygodowa,  Sport.ERASMUS +

Obecnie  w naszej szkole realizowane są trzy duże projekty międzynarodowe Erasmus+ , w ramach których uczniowie ćwiczą swoje umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach z rówieśnikami z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rumunii, Macedonii, Węgier, Łotwy, Portugalii, Grecji i Islandii. Podczas wyjazdów zagranicznych i wizyt kolegów z partnerskich krajów w naszej szkole młodzież poznaje kulturę, zwyczaje, historię i piękno państw europejskich.

Szkoła również realizuje projekty skoncentrowane na doszkalanie nauczycieli i wdrażanie najnowszych trendów nauczania. Zrealizowane projekty akcji KA1 to:

-„Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania Europy”

-„Zwiększenie kompetencji nauczycieli szansą na rozwój ucznia”

Dzięki projektom programu Erasmus+ uzyskujemy dotacje które  wykorzystujemy na wyposażanie szkoły w nowe technologie – monitory interaktywne, tablety graficzne i nowoczesne oprogramowanie, a także na szkolenia oraz wyjazdy uczniów do krajów partnerskich.

W kolejnym roku rozpoczniemy nowe projekty. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursowych wniosków.