Oferta edukacyjna

Link do zapisania się do szkoły:      https://naklonadnotecia.edu.com.pl/Oferta edukacyjna na rok szkolny  2023/2024


KLASA OGÓLNA

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach.
Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry.

Uczniowie mają również możliwość pracy w Klubie Wolontariusza, drużynie sanitarnej czy  kole robotycznym.
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów mogą ćwiczyć na zajęciach z kreatywności oraz w klubie szachowo – warcabowym.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.


KLASA PRAWNO – POLICYJNA

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji prowadzone przez instruktora sztuk walki. W ramach projektu grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.


KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w Drużynie Sanitarnej działającej w szkole oraz na warsztatach z kosmetologii.

Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych.


KLASA TURYSTYCZNA 

Klasa dla uczniów, którzy chcą doskonalić umiejętności językowe, zapoznać się z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych, brać udział w międzynarodowych projektach, w ciekawych wycieczkach i wyprawach krajoznawczych.

Uczniowie tej klasy rozwijają umiejętności logicznego myślenia i twórczego działania podczas planowania i organizowania wycieczek oraz gier ulicznych.

Uczniowie mogą kształcić swoją wiedzę i umiejętności, poznawać Europę i realizować projekty wspólnie z rówieśnikami z innych krajów.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Absolwenci tej klasy będą mieli możliwości kształcenia na kierunkach związanych z turystyką: Gastronomia i hotelarstwo, Gospodarka turystyczna,  Krajoznawstwo i turystyka historyczna, Turystyka i rekreacja, Taniec, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, turystyka i wypoczynek, Turystyka przygodowa,  Sport.


Ósmoklasisto…

Szkoła oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych i miejsc, w których mogą rozwijać swoje zdolności uczniowie. Są to między innymi  drużyna sanitarna, teatr Meandry, drużyna kreatywności, klub wolontariusza, zajęcia sportowe, koło szachowe warcabowe.

Teatr Meandry
Jeżeli jesteś kreatywny, nie boisz się występów publicznych, a może wręcz przeciwnie chcesz przełamać strach przed sceną to miejsce dla ciebie. Teatr oferuje wystawianie własnych sztuk teatralnych oglądanych przez setki widzów, warsztaty teatralne z profesjonalistami, wyjazdy na spektakle do teatrów w Warszawie i Bydgoszczy.

Drużyna sanitarna
To miejsce dla tych uczniów, którzy przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi. Tutaj nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy, będziesz mógł wziąć udział w konkursach, szkoleniach z zawodowymi ratownikami oraz wielu pokazach i warsztatach.

Koło szachowo-warcabowe
W prężnie działającym kole nauczysz się zasad i strategii gry w szachy i warcaby, poznasz wiele odmian tych gier oraz sprawdzisz się w licznych turniejach i konkursach, również na arenie międzynarodowej.

Zajęcia sportowe
Miłośnicy sportu dla was oferujemy zajęcia sportowe z wielu dyscyplin, nowoczesną i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oraz przygotowania do zawodów i turniejów

Klub wolontariusza
Jest to świetne miejsce dla tych, którzy chcą pomagać i są otwarci na kontakt z innymi. Nasi wolontariusze udzielają się między innymi w przedszkolu, biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, w zamian mogą liczyć na poszerzenie horyzontów i uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Warsztaty kreatywności
Na tych zajęciach uczniowie przygotowują się do olimpiady kreatywności, uczą się kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, a także poznają rozmaite techniki uczenia się i zapamiętywania.

Stawiamy na kreatywność i innowacje

Wyjeżdżamy na Euroweek-kilkudniowe warsztatu w języku angielskim, regularnie korzystamy z iPadów na lekcjach, w ramach dnia przedsiębiorczości realizujemy jednodniowe praktyki w wybranych przedsiębiorstwach. Organizujemy wyjazdy krajoznawcze, zajmujemy się programowaniem i robotyką, jesteśmy dawcami komórek macierzystych.

Dołącz do nas, zostań uczniem Liceum, a pomożemy Ci odkryć morze Twoich możliwości!


ERASMUS +

Obecnie  w naszej szkole realizowane są trzy duże projekty międzynarodowe Erasmus+ , w ramach których uczniowie ćwiczą swoje umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach z rówieśnikami z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rumunii, Macedonii, Węgier, Łotwy, Portugalii, Grecji i Islandii. Podczas wyjazdów zagranicznych i wizyt kolegów z partnerskich krajów w naszej szkole młodzież poznaje kulturę, zwyczaje, historię i piękno państw europejskich.

Szkoła również realizuje projekty skoncentrowane na doszkalanie nauczycieli i wdrażanie najnowszych trendów nauczania. Zrealizowane projekty akcji KA1 to:

-„Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania Europy”

-„Zwiększenie kompetencji nauczycieli szansą na rozwój ucznia”

Dzięki projektom programu Erasmus+ uzyskujemy dotacje, które  wykorzystujemy na wyposażanie szkoły w nowe technologie – monitory interaktywne, tablety graficzne i nowoczesne oprogramowanie, a także na szkolenia oraz wyjazdy uczniów do krajów partnerskich.

W kolejnym roku rozpoczniemy nowe projekty. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursowych wniosków.