Koło Żeglarskie


 
 

Początki żeglarskiej przygody szkoły sięgają 2007 roku, kiedy to na zaproszenie koła żeglarskiego działającego w I LO w Giżycku grupa uczniów pod opieką Małgorzaty Bielskiej-Pingot popłynęła na pierwszy rejs Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. W następnym roku były to już dwa rejsy (czerwiec i wrzesień) na ośmioosobowym jachcie.

W 2010 roku do wypraw tych dołączyła grupa 10 uczniów z I LO im. B. Krzywoustego w Nakle, i od tego roku wyprawy Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich odbywają się wraz z uczniami tej szkoły.

W 2011 roku w szkole formalnie rozpoczęło działalność Koło Żeglarskie, którego opiekunem została nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Bielska-Pingot.

Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja oraz promocja żeglarstwa i kajakarstwa. Koło Żeglarskie skupia miłośników szant i żagli, organizuje spotkania tematyczne z trenerami i instruktorami żeglarstwa, prowadzi zajęcia praktyczne oraz przygotowuje do egzaminów na stopień żeglarza jachtowego a w okresie letnim organizuje rejsy Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Nakle członkowie koła mogą poznawać historię żeglarstwa, spotykać się z żeglarzami – np. z Bractwem Kaphornowców czy załogą Solanusa, która opłynęła obie Ameryki w 502 dni, ale przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności w szkoleniach, spływach i rejsach.

 

CHRONOLOGIA WYPRAW ŻEGLARSKICH :

 • I Rejs, 24-28 września 2007 roku, wzięło w nim udział 4 uczniów szkoły,
 • II Rejs, 9-13 czerwca 2008 roku – 7 uczniów,
 • III Rejs 17-20 września 2008 roku – 5 uczniów,
 • IV Rejs 1-6 czerwca 2009 roku – 7 uczniów,
 • VI Rejs, czerwiec 2010 roku – początek współpracy z I LO im. B. Krzywoustego w Nakle, w wyprawie uczestniczyło 10 uczniów z Krzywoustego i 14 uczniów naszej szkoły,
 • VII Rejs 12-18 czerwca 20011 roku – 14 uczniów,
 • VIII Rejs 17-23 czerwca 2012 roku – 20 uczniów,
 • IX Rejs 16-22 czerwca 2013 roku – 4 uczniów,
 • X Rejs 8-14 czerwca 2014 roku – 13 uczniów,
 • XI Rejs 7-13 czerwca 2015 roku – 11  uczniów,
 • XII Rejs 5-11 czerwca 2016 roku – 14 uczniów.