Regulamin

REKRUTACJA

Logowanie na https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Terminy rekrutacji dla ósmoklasistów: 2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami .

– Logowanie na https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat

Wydrukowanie wypełnionego wniosku i dostarczenie go do szkoły

od 13 maja 2024 r.

(poniedziałek)

do 14 czerwca 2024 r.

(piątek)

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia

I o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2024r.

do 9 lipca 2024 r.

(wtorek)

do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  do 10 lipca 2024r.

(środa)

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r.

(wtorek)  godz.12.00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. do 19 lipca 2024r. (piątek)

do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024r.

(poniedziałek)

do godz. 12.00

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły KO o liczbie wolnych miejsc 22 lipca 2024r.

Wniosek można wydrukować w sekretariacie szkoły. Numer telefonu do sekretariatu szkoły 52 384 39 42

Akty prawne dotyczące rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie_nr_4-2024_Kujawsko-Pomorskiego_Kuratora_Oświaty_z_dnia_22_stycznia_2024_r (2)

-Zasady rekrutacji i przyznawania punktów znajdują się w rozporządzeniu MEN

w sprawie postępowania rekrutacyjnego